Klass 5A Rågenskolan, Åstorp - juni 2003
Foto: Anders Malmberg

Tillbaka