GårdenGården Olivedal är belägen i Norra Skrävlinge socken, i Onsjö härad i Skåne, strax utanför byn Teckomatorp.

I slutet av 1800-talet skiftades ”tvenne torfmosseskiften” från byns allmänna torvmosse, ”Gårakonan kallad”. Ett boningshus med ett stall i vinkel uppfördes på marken. Gården hade från början halmtak.

 

d3.jpg

Husfar hällar sig i utdragssängen i storstugan.

 

1991 uppfördes ett nytt boningshus på gården. Det gamla boningshuset inreddes då som ett museum – men allt fick användas!

På den tre tunnland stora gården arrangerade vår förening under åren 1995 – 2015 tidsresor för skolklasser och andra intresserade under vår- och sommarmånaderna.

På gården fanns då några hästar, getter, får, höns och katter.

 

 

d2

d4

 

Pigorna tar sig en kaffetår.