Kontakt

 

Föreningen "Olivedal år 1880" är en ideell kulturförening som har som målsättning att föra vidare kunskaper om hur allmogen levde i Skåne i slutet av 1800-talet. Föreningen är ansluten till Skånes Hembygdsförbund (www.skaneshembygdsforbund.se).

 

 

Om du vill kontakta föreningen:

 

Föreningen Olivedal år 1880

Marika Jardert

Trumpetgatan 13

268 32 SVALÖV

jardert(at)gmail.com

0418 – 66 03 02