Bilder från kretsmötet på biblioteket i Teckomatorp 22/4 2009
(Fotograf Lennart Johansson)
 

   

   

    

 

Tillbaka