Bilder från filmvisningen på Torgskolan i Teckomatorp 5/3 2009
(Fotograf Lennart Johansson)
 

   

   

    

Tillbaka